• "Alternative drivstoffer, bensin, diesel og additiver"
 • "Kurs, seminarer og opplæring"
 • "Vinterproblemer?"

SFC tilbyr

Med utgangspunkt i over 25 års spisskompetanse innen motor- og drivstoffteknologi kan Skaardalsmo Fuel Consulting AS (SFC) tilby hjelp, assistanse og rådgiving i forbindelse med:

 • Motor- og drivstoffteknisk kompetanse
 • Rådgivning og assistanse til å håndtere utfordringer og muligheter med hydrokarbon-, bio- og fornybare drivstoffer
 • Kurs, seminarer og opplæring relatert til drivstoffer, additiver, avgassemisjoner og motorteknologi
 • Vann i drivstoff
 • Kuldeegenskaper
 • Lagring av biodrivstoffer
 • Mikrober ("dieseldyr")
 • Feilfyllinger
 • Håndtering av situasjoner hvor produkt på depot eller stasjonstanker har kommet utenfor spesifikasjonene (”off-spec”).
 • Generell bistand i forbindelse med kundehenvendelser
 • Utvikling av neste generasjon drivstoff; nye drivstoffkomponenter, valg av additiver o.s.v.
 • Optimalisering av additivbruk
 • Bistand på tekniske møter / salgsmøter med viktige kunder
 • Dra nytte av SFC sitt kontaktnett med ledende additivleverandører
 • Dra nytte av SFC sitt kontaktnett med ledende testlaboratorier i Europa
 • Racingdrivstoffer inkl. tilpasning/optimalisering av motor og drivstoff