• "Vinterproblemer?"
  • "Motorsportsrelaterte spørsmål?"

Om SFC

SFC ble startet av sivilingeniør, drivstoff- og motorspesialist Knut Skårdalsmo i august 2014. Med over 25 års erfaring innen drivstoff- og motorteknologi er han en av Skandinavias ledende eksperter innen dette fagfeltet.

Formålet/forretningsideen til SFC er å bistå drivstoffleverandører og andre relevante samarbeidspartnere med drivstoff- og motorteknisk kompetanse, herunder optimalisering av additivbruk. SFC er en uavhengig konsulentbedrift med unik kompetanse innen de nevnte områdene og har inngående kunnskap om de problemer, utfordringer og ikke minst muligheter en aktør i drivstoffmarkedet eller bruker av drivstoff møter i hverdagen.

Bio- og fornybare drivstoffer gir både muligheter og begrensninger. Valg av riktig drivstoff og/eller spesifikke drivstoffkomponeneter kan være avgjørende for å lykkes både teknisk og økonomisk. Det er positivt at mange er opptatt av miljø, men dessverre er det svært få som har kompetanse på hvilke implikasjoner et gitt drivstoff har både på lokal luftkvalitet og globalt klima. SFCs unike kompetanse på drivstoff- og motorteknologi, avgassetterbehandlingsutstyr samt additiver kan bidra til å finne en optimal løsning.

Det finnes en mengde tilbydere av "vidunderkurer og hokus-pokus"-løsninger". Hos SFC får du rådgivning og løsninger basert på 25-års erfaring fra drivstoff- og motorteknologi.

 

Org.nr. 914 074 029