• "Andre spørsmål, kontakt SFC!"
  • "Motorsportsrelaterte spørsmål?"

CV

Kortversjonen av min CV er:

knut
  • 1988 – Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU); Sivilingeniør, maskinavdelignen med spesialisering innen forbrenningsmotorer, drivstoffer og avgassutslipp.
  • 1989 – 1990; Volvo Personvagnar - Motorutviklingsavdelingen i Göteborg
  • 1990 – 2010; Statoil ASA (bl.a. prosjektleder for utfasing av blyholdig bensin samt teknisk ansvar for additiv-evalueringsprogram)
  • 2010 – 2014; Statoil Fuel & Retail (bl.a. teknisk ansvar for utvikling av miles bensin og diesel)