• "Drivstoffrelaterte utfordringer eller problemer?"
 • "Tette dyser?"
 • "Kurs, seminarer og konferanser"

Velkommen til Skaardalsmo Fuel Consulting AS

Det faglige fundamentet for Skaardalsmo Fuel Consulting AS (heretter omtalt som SFC) er 25 år med motor- og drivstoffteknologi, drivstoffutvikling, additiver/additivevalueringer og forbrenningsmotorer i Volvo, Statoil ASA og Statoil Fuel & Retail AS.  

De viktigste kompetanseområdene for SFC er:

 • Hydrokarbonkjemi; drivstoffer og drivstoffkomponenter
 • Bio- og fornybare drivstoffer; fordeler, muligheter og utfordringer
 • Drivstoffenes kjemisk/fysikalske egenskaper; forbrenning, kuldeegenskaper, egnethet i ulike motorer og anvendelsesområder
 • Anvendelsestekniske aspekter; fordeler, muligheter og utfordringer knyttet til ulike drivtoffer
 • Additiver/tilsetningsstoffer; ulike typer, muligheter og utfordringer
 • Motorteknologi; bl.a. motorstyresystemer og avgassetterbehandling
 • Avgassutslipp fra ulike drivstoffer og motorteknologier
 • Planlegging, gjennomføring og rapportering av testprogram for evaluering av nye drivstoffkomponenter og/eller additiver
 • Drivstoffer til motorsport ("Racing Fuels"); valg av drivstoff og optimalisering av motor